Zaistíme financie na Vaše projekty

1. Posúdenie stavu vodného zdroja a návrh riešenia zdarma
2. Leasing technológie financovanie až na 5 rokov.
3. Možnosť splátok na 12–36 mesiacov s odkladom splátok.
4. Vyhľadanie dotačných titulov - dotácie od 40% celkových nákladov na projekt úpravy vody.
5. Vypracovanie žiadosti o dotáciu v prípade, že budete spĺňať požiadavky pre získanie dotácie.
6. Legislatívu pre stavebné riadenie alebo legalizáciu a modernizáciu terajšieho vodného zdroja.
7. Realizáciu celého projektu, odovzdanie a zaškolenie obsluhy, servisné kontroly.