Pár našich referencií inštalácie úpravy vody

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Petrovice

Mechanická filtrácia a automatická dezinfekcia vody Denná spotreba vody 100m3, vodojem 50m3

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Plánice

Mechanická filtrácia a automatická dezinfekcia vody Denná spotreba vody 50m3, vodojem 50m3 Miešanie vody vo vodojeme pre celkovú dezinfekciu vody bez "mŕtvych stojatých miest" vody    

viac

Úprava vody na laboratórne účely s maximálnou čistotou vody

Vodovodné radov, TDS 870 Mikrosa / cm
Mechanická filtrácia + RO filtrácie AQ RO 100 s výkonom 100l / h

viac

DRUPORK – farma Medlov

Denná spotreba vody 70m3 / deň
Nové 2 vrty 120m hlboký, každý výdatnosť 1,5l / s
4 x 10m3 akumulačnej nadzemné plastové nádrže s automatizáciou plnenia

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 250

Denná spotreba vody 3m3 / deň
Vodovodné radov - vysoká tvrdosť vody
Predfiltrácia a duálny zmäkčovač + RO filtrácia + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčným meničom

viac

Priemyselná ATS stanica s automatickým riadením čerpadiel, výkon 78m3 / h

Denná výroba filtrovanej vody max 600m3 / deň
Voda z rybníka upravovaná cez pieskové filtre na úžitkovú - technickú vodu pre priemyselnú zónu

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRE 250

Ručné umývačka áut
Duálny zmäkčovač + RO filtrácia + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčným meničom na DEMI vodu
Denná spotreba vody 3m3 / deň
radov - vysoká tvrdosť vody

viac

Farma Koryta - úprava vody z vrtu a akumulácie

Denná spotreba vody 25m3 / deň
Vyčistenie a chemická regenerácia vrtu + čerpacia skúška + zladenie čerpania vrtu podľa nominálneho výkonu vrtu, výdatnosť vrtu 25m3 / deň

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 250

Denná spotreba vody 3m3 / deň
Vodovodná radov - vysoká tvrdosť vody

viac

Rodinný dom Praha - Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 500

Denná spotreba vody až 4m3 / deň. 2 x vrt o hĺbke 100m, kompletné vystrojenie a napojenie, výkon každého vrtu je 1 l / s.

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 2000

Denná spotreba vody až 20m3 / deň. Vodovodné radov - vysoká tvrdosť vody (pred RO filtráciou je dávkovanie Antiscalanty).

viac

Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

Denná spotreba vody až 60m3 / deň. 2 vrty, celková výdatnosť 0,9 l / s.

viac

Farma KELEČSKO a.s. - Priemyselná RO filtrácia 4m3 / h

Denná spotreba vody až 90m3 / deň. Nové 2 vrty, každý výdatnosť 0,7 l / s.

viac

INTEGRO – farma Vítání

Denná spotreba vody až 96m3 / deň. Chemické regenerácia 3 ks vrtov a optimalizácia čerpanie.

viac

ZEPO Bělohrad

Denná spotreba vody až 80m3 / deň. Vystrojenie nové studne a optimalizácia čerpania.

viac

Farma Chrudim

Denná spotreba vody až 160m3 / deň. Realizácia 2 ks nových vrtov 100m hlboké, výdatnosť vrtov celkom 2,6l / s = 224m3 / deň - vystrojenie, kompletné rozvody do vodárne a nadzemného vodojemu Glóbus 100m3.

viac

Česká Drůbež s.r.o. - farma Brod nad Tichou

Denná spotreba vody až 160m3 / deň. Čerpacie skúška a vystrojenie nového vrtu 100m hlboký, výdatnosť 1,3l / s, čerpacie skúška, optimalizácia čerpanie vrtu.

viac

Autoservis - Lakovna LAK RACING Chotíkov

Denná spotreba vody 12m3 / deň. Nový vrt 70m hlboký vrátane vystrojenie a napojenia do prevádzky. Zadržiavacie podzemná nádrž 50m3 s technickou miestnosťou + 2m3 nádrž na DEMI vodu

viac

Farma ČIHÁŇ

Denná spotreba vody 30m3 / deň. Vyčistenie a chemická regenerácia vrtu 30m hlboký pre zvýšenie výkonu vrtu + optimalizácia čerpania.

viac

Úprava vody pre 400 ks dojníc

Denná spotreba vody 50m3 / deň, nový vrt 93m hlboký o výkone 3l / s (260m3 / deň), filtrácia železa, mangánu, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne

viac

AGROVATION Kněžmost a.s.

Filtrácia železa, mangánu, tvrdosti, síranov, chloridov. Optimalizácia pH. Elektronické riadenie celkového rozvodu vody.

viac

INTEGRO a.s. - farma Velká Chmelištná

Denná spotreba vody 80 - 120m3 / deň, úprava vody z rybníka, filtrácia železa a mangánu, zákal, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne.

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Luby

Denná spotreba vody 75m3 / deň, čistenie a navýšenie výkonu vrtu, filtrácia dusičnanov a tvrdosti vody, dezinfekcia vody

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nový Čestín

Denná potreba vody 50m3 / deň, Odstránenie železa, mangánu, dusičnanov. Eliminácia tvrdosti vody, ATS stanice, vodojem

viac

ZD LNÁŘE - farma Hajany

Úprava vody z vrtu a zo studní. Odstránenie železa a mangánu. Odstránenie bakteriologické kontaminácie. ATS stanice.

viac

KORA PS - farma Chříč

Realizácia nového vrtu. Filtrácia železa a mangánu. Odstránenie bakteriologické kontaminácie vody.

viac

DRUPORK – farma Jiříkov

Denná spotreba vody až 70m3 / deň.
Nový vrt 80m hlboký, výdatnosť až 2l / s.

viac

DRUPORK – farma Újezd u Černé Hory

Denná spotreba vody až 100m3 / deň.
Nové 2 vrty 56 a 116m, výdatnosť 70m3 / deň.

viac

LIPRAPORK a.s. - farma Lipec

Inštalácia RO filtrácia na výrobu vykurovacej vody s výkonom 40l / h

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nicov

Denná spotreba vody 40m3 / deň, Čistenie vrtu a chemická regenerácia vrtu, eliminácia tvrdosti vody, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne.

viac