Naše projektové postupy a riešenia

Ponúkame jednotlivé riešenia Vašich potrieb úpravy vstupnej vody (vodovodný rozvod, studne, vrty, rybníky či iné zásobárne vody) podľa Vašich požiadaviek a parametrov – množstvo a kvalita výstupnej vody. Využívame moderné plne automatické priemyslové technológie filtrácie. 

Postup realizácie zákazky

  • Zistíme Vaše problémy a potreby kvality vody
  • Pripravíme Vám niekoľko jednoduchých riešení na mieru podľa Vašich finančných možností
  • Zaistíme dotácie vo výške až 50 % alebo kompletné financovanie bankovým úverom
  • Po schválení riešenia dohodneme termín inštalácie
  • Inštaláciu realizujeme podľa Vašich potrieb a možností do 30 dní od schválenia projektu
  • Zaškolíme Vašich ľudí na jednoduchú obsluhu a 3x ročne vykonáme kontrolný servisný deň
  • Naše inštalácie nie len optimálne fungujú, ale i dobre vyzerajú

Výsledok úpravy vody

POPIS   úprava vody   odporúčané štandardy
HODNOTY pred úpravou po úprave pre postreky pre pitnú vodu
Tvrdosť vody 4,68 mmol/1 l 1 mmol/1 l 1 mmol/1 l 1 mmol/1 l
Ph 7,2 7,5 5,5 – 6,5 6,5 – 9,5
Železo 1 mg/1 l < 0,01 mg/1 l 0,01 mg/1 l max 0,2 mg/1 l
Mangán 0,01 mg/1 l < 0,005 mg/1l 0,005 mg/1 l max 0,05 mg/1 l
Koliformné baktérie 16 /100 ml 0 0 0
Kultivované organizmy 110/1 ml 0 200/1 ml max 200/1 ml
Sírany 102 mg/1 l 5 mg/1 l 200 mg/1 l max 201 mg/1 l
Dusičnany 5 mg/1 l 0 max 50 mg/1 l max 50 mg/1 l