Ekonomické úspory a návratnosť investícií

Čo získáte?

 • Vždy dostatok kvalitnej vody (nové vrty alebo regenerácie a optimalizácie vrtov a studní)
 • Voda bez mechanických nečistôt (hrdza, blato, kal atď.)
 • Pitná a chutná voda (vyššia spotreba u zvierat vody aj krmiva, vyššia detoxikácia, lepšia imunita, kvalitnejšie mäso, mlieko, vajcia, vyššia dojivosť, vyšší váhový prírastok)
 • Mäkká voda bez vodného kameňa (eliminácia upchávania technológie, rozvodov,  trysiek atď., lepšia rozpustnosť organických hnojív a ďalších látok)
 • Vysoká čistiaca a absorpčná schopnosť vody (lepšie do seba rozpúšťa nečistoty aj rôzne látky napr. preplachy rozvodov na dojárňach)
 • Možnosť nastavenia individuálnych parametrov vody (pH, tvrdosť)
 • Plná automatizácia s minimálnou údržbou a nákladmi
 • Dlhá životnosť

Ekonomické úspory

 • Výrazné zníženie opráv strojov a technológií na vodu spôsobené vodným kameňom, železom a ďalšími látkami vo vode (postrekovače, čerpadlá, ventily, preplachy a akákoľvek ďalšia technológia) 
 • Nulové výpadky spôsobené nedostatkom vody alebo jej zlou kvalitou (upchanie, zanesenie, zablokovanie zdrojov vody a technológie)
 • Nie je nutné používať žiadnu chémiu pre elimináciu vodného kameňa a iných nežiadúcich javov vody
 • Časová úspora – zrýchlenie napúšťania, vypúšťania jednotlivých technológií (postrekovače, nádrže na miešanie hnojív atď.)
 • Zlepšenie rozpúšťania hnojív vo vode bez rizika zrážania
 • Zlepšenie zdravia a imunity jednotlivých zvierat (úspora za liečenie chorôb) 
 • Zlepšenie kvality mäsa, mlieka a ďalších produktov živočíšnej výroby
 • Zvýšenie dojivosti (cca o 3-5%), zvýšenie a zrýchlenie váhového prírastku (vyššia spotreba vody na pitie, vyššie dávky kŕmenia)
 • Zaistenie dotácií vo výške minimálne 50 %, zaistenie financovania na celý projekt

Návratnosť investície

Vzorový príklad pri spotrebe 50 m3 denne u tvrdej a železitej vody z vrtu/tvrdá voda z vodovodného rozvodu. 

POPIS / HODNOTY

VRT

ROZVOD

Náklady na nový zdroj vody (vrt/vodovodná prípojka)

10.390 €

10.390 €

Náklady na obstaranie filtračnej technológie

25.390 € **

18.850 € *

Náklady na prevádzku technológie za rok

7.300 €

6.900 €

Náklady na spotrebu vody/rok

2.080€ ***

40.140 €

Náklady za prvý rok (nový vrt + technológia + prevádzka)

43.080 €

93.700 €

Návratnosť investície na vrt a technológiu

11 mesiacov ****

nevratná

Ročná úspora za vodu (vrt/vodovodný rozvod)

55.480 €

0,00 €

Náklady na 5 rokov

80.620 €

351.640 €

** len mechanický filter a zmäkčovač vody (vo vodovodnom rozvode nie je železitá voda)
**** mechanický filter, zmäkčovač a odželezňovač vody
**** cena 0,12/m3 pri vrte, 2,23 €/m3 pri vodovodnom rozvode
**** podľa potreby realizovať vodovodnú prípojku alebo nie je nutné

 

Priemerná cena vodného a stočného je teraz 2,23 € za 1 m3. Ceny vody v Slovenskej republike sa v každom okrese líšia, navyše voda medziročne zvyšuje svoju cenu v priemere o  2,5 %.