Riešime problémy s vodou

Ponúkame jednotlivé riešenie Vašich potrieb úpravy vstupnej vody (vodovodný rozvod, studne, vrty, rybníky či iné zásobárne vody) podľa Vašich požiadaviek a parametrov – množstva a kvality výstupnej vody. Využívame moderné plne automatické priemyselné technológie filtrácie. 

Používame výhradne preverené technológie s dlhou životnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi, jednoduchou obsluhou, plne automatické bez nutnosti akýchkoľvek zásahov. 

    

Najčastejšie problémy vstupnej vody

  • Nedostatočné množstvo vody (nízky výkon vrtu, nízky výkon čerpadla, zanesené čerpadlá a rozvod vody, zlá dimenzia rozvodov vody, zlý systém distribúcie vody, zvýšená spotreba vody)
  • Nekvalitná a nevhodná voda (vysoké hodnoty železa, mangánu, tvrdosti, síranov, chloridov, bakteriologická kontaminácia)
  • Nízky tlak (zanesené rozvody, zlé čerpadlá, nevhodné expanzné nádoby)
  • Zanesené rozvody (vodný kameň, železo a mangán, nečistoty v potrubí)
  • Zarastené a nefunkčné ventily (vodný kameň, železo a mangán)

Rizikové faktory vody z vrtu

  • Mechanické nečistoty (hrdza, blato, kal, piesok atď.)
  • Tvrdá voda (vodný kameň) - veľké množstvo vápnika vo vode
  • Železo a mangán, sírany
  • Nízke pH, dusičnany a dusitany
  • Bakteriologická kontaminácia, CO2