ANIMO ŽATEC - farma Lišany

  • Denná spotreba vody 350 - 600m3/deň
  • Nový vrt s výkonom 5l/s + zberná studňa s výkonom 10l/s
  • Vodojem 600m3
  • Vysoká hodnota železa 2,5 mg/l, mangan 0,56 mg/l, amonné ionty 0,2 mg/l, vysoká tvrdost vody 5 mmol/l
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - automatická filtrácia železa a mangánu s výkonom 2 x 30m3/h - pranie vzduchom s 80% zníženie prác - odpadové vody + automatická dezinfekcia chlórom, akumulácia vody v 600m3 vodojemu, ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 120 h na pranie filtrácie a prevádzku farmy bez straty tlaku a prietoku
  • Ionizácia a polarizácia vody na elimináciu vodného kameňa
  • Elektrorozvody a nový rozvádzač vody
  • Plná automatizácia úpravy vody
  • Optimalizácia čerpania z vrtov cez frekvenčné meniče so stálym tlakom
  • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody