Česká Drůbež s.r.o. - farma Brod nad Tichou

  • Denná spotreba vody až 160m3 / deň
  • Čerpacie skúška a vystrojenie nového vrtu 100m hlboký, výdatnosť 1,3l / s, čerpacie skúška, optimalizácia čerpanie vrtu
  • Vyčistenie a chemické regenerácia sústavy 5 ks vrtov a zberné studne vzdialenej 2 km od farmy s celkovou výdatnosťou 5l / s, napojenie čerpadla na rozvody vody do farmy a sprevádzkovanie vrátane regulácie
  • Vystrojenie vodojemov 2 x 50m3 - ponorné ATS stanica s frekvenčným meničom, hladinové stráženie
  • Úprava vody z vrtov - železo, mangán, bakteriologická kontaminácia na kvalitu pitnej vody
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač
  • Plná automatizácia - elektronické riadenie celkového rozvodu, automatizácia plnenie nádržných nádrží

Automatická filtrace + regulace průtoků + mechanická postfiltrace


Rozvody vody do jednotlivých hál a bypass na dávkovača


El. rozvody a rozvádzač, frekvenčné meniče pre ponorné ATS v akumulačných nádrží 2 x 50m3

 

Dávkovanie chémie

 

Rozvody vody, frekvenčné meniče ATS, dávkovanie chémie pre filtrácie