DRUPORK – farma Jiříkov

  • Denná spotreba vody až 70m3 / deň
  • Nový vrt 80m hlboký, výdatnosť až 2l / s
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - mechanická filtrácia + automatická dezinfekcia, akumulácia vody, ATS stanice
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Automatická desinfekce vody

Akumulace vody 2 x 5m3, ATS stanice