DRUPORK – farma Medlov

  • Denná spotreba vody 70m3 / deň
  • Nové 2 vrty 120m hlboký, každý výdatnosť 1,5l / s
  • 4 x 10m3 akumulačnej nadzemné plastové nádrže s automatizáciou plnenia
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - filtrácia železa a mangánu + automatická dezinfekcia, akumulácia vody, ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

ATS stanice, akumulačná nádrž, automatická filtrácia pranie vzduchom

Ionizácie a polarizácia vody pre elimináciu tvorby vodného kameňa, regulačné prietokomer filtrácia