DRUPORK – farma Újezd u Černé Hory

  • Denná spotreba vody až 100m3 / deň
  • Nové 2 vrty 56 a 116m, výdatnosť 70m3 / deň
  • 2 x 25m3 akumulačná betónová podzemná nádrž
  • Plná automatizácia napúšťanie nádrží a doplňovanie vodovodného radu
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - mechanická filtrácia + automatická dezinfekcia, akumulácia vody, ATS stanice
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Rozvody vody

El. rozvádzač a plná automatizácia

2 x 25m3 akumulačnej nádrže