DS AGROS Netín december 2022

 • Denná spotreba vody 90 m3/deň
 • Vyčistenie dvoch vrtov a nastavenie optimálneho čerpania vrtov cez frekvenčné meniče
 • Akumulačná samonosná plastová nádrž 13m3 + 16m3 NEREZ a 25m3 podzemná betónová sedacia nádrž odpadovej vody s prepadom
 • Vysoká hodnota mangánu 0,6 mg/l, vysoká hodnota železa 0,6 mg/l
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody pozostávala z:
  • Regulácia čerpania vrtov
  • Chlórácia – oxidácia vody do filtrácie
  • automatická filtrácia železa a mangánu s výkonom 6 m3/h – pranie vzduchom s 80% zníženie odpadovej vody na pranie filtrácie
  • akumulácia vody v 13 a 16m3
  • ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 28m3/h pre farmu a pranie filtrácie bez straty tlaku a prietoku
  • Kompletné elektrorozvody, rozvádzač a plná automatizácia
 • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody

Filtrácia železa a mangánu