Farma Buzice

  • Denná spotreba vody 30m3/deň
  • Akumulačná nádrž na pitnú vodu 25m3 + na odpadovú vodu 25m3
  • Vysoká hodnota mangánu 1mg/l
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - automatická filtrácia železa a mangánu - pranie vzduchom + automatická dezinfekcia, akumulácia vody, ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Automatický filter železa a mangánu s praním vzduchom + vzduchové dúchadlo, ATS, automatická dezinfekcia

Podzemné monolitické betónové nádrže na pitnú a odpadovú vodu z filtrácie