Farma FADOM

  • Denná spotreba vody 60 - 90m3/deň
  • Akumulačná nádrž 50m3
  • Vysoká hodnota mangánu 0,6 mg/l a dusičnanov 86 mg/l
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody - automatická filtrácia železa a mangánu - pranie vzduchom + automatická dezinfekcia + automatická filtrácia dusičnanov, akumulácia vody, ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody
  • Optimalizácia čerpania vody z vrtu cez frekvenčný menič

Automatický filter železa a mangánu s praním vzduchom + vzduchové dúchadlo 

ATS stanice, filtrácia dusičnanov, automatická dezinfekcia, automatická filtrácia železa a mangánu - pranie vzduchom 

Automatická filtrácia na dusičnany, regulačný prietokomer na prietok 5m3/h