Farma KELEČSKO a.s. - Priemyselná RO filtrácia 4m3 / h

  • Denná spotreba vody až 90m3 / deň
  • Nové 2 vrty, každý výdatnosť 0,7 l / s
  • 45m3 akumulačná betónová podzemná nádrž
  • Filtrácia železa, mangánu, amónnych iónov, tvrdosť vody, CHSK - Mn, dezinfekcia vody
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

RO 4000, ATS, dávkování antiscalant

Ovládanie RO filtrácia


Automatická duálna uhlíková predfiltrácia OP C 180

Úprava vody v kontajneri

Automatická filtrácia železa mangánu


Dávkovanie chlóru - oxidácia do filtra železa a mangánu + dávkovanie chlóru do filtrovanej vody po RO do akumulačnej nádrže