Farma Koryta - úprava vody z vrtu a akumulácie

  • Denná spotreba vody 25m3 / deň
  • Vyčistenie a chemická regenerácia vrtu + čerpacia skúška + zladenie čerpania vrtu podľa nominálneho výkonu vrtu, výdatnosť vrtu 25m3 / deň
  • 2 x 2m3 akumulačná samonosná plastová nádrž
  • Mechanická filtrácia, automatická dezinfekcia vody, ATS stanice s výkonom 7m3 / h s frekvenčným meničom, automatizácia plnenie a dopúšťanie vody z vodovodného radu v prípade vysokej spotreby vody
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Nový rozvádzač, napájanie vrtu, hladinové stráženie, plná automatizácia