Farma ZS Deväť krížov - Domašov - 2024

 • Denná spotreba vody 60 m3/deň
 • Zdrojom vody sú studňa + 2 nové vrty
 • Vysoká hodnota železa 2 mg/l a mangánu 0,9 mg/l, vysoká farba a kal vody z vrtov
 • Vlastný vodojem 50m3 – voda samospádom do farmy s nedostatočným tlakom a prietokom.
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody pozostávala z:
  • Regulácia čerpania vrtov
  • Chlórácia – oxidácia vody do filtrácie
  • automatická filtrácia železa a mangánu s výkonom 5 m3/h – pranie vzduchom s 80% zníženie odpadovej vody na pranie filtrácie
  • akumulácia filtrovanej vody v 50 m3 – automatizácia hladinového ovládania
  • ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3/h pre farmu a pranie filtrácie bez straty tlaku a prietoku
  • Kompletné elektrorozvody, rozvádzač a plná automatizácia
  • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody