INTEGRO – farma Vítání

  • Denná spotreba vody až 96m3 / deň
  • Vyčistenie a chemické regenerácia 3 ks vrtov a optimalizácia čerpanie
  • Úprava vstupnej vody na kvalitu pitnej vody. Vstupné voda z vrtov - vysoká hodnota železa 1,2 mg/l, mangánu 0,2 mg/l, veľmi vysoká tvrdosť vody 5 mmol/l, bakteriologická kontaminácie
  • Filtrácia železa a mangánu s praním vzduchom, automatická dezinfekcia vody. Zníženie odpadovej vody oproti klasickým filtráciám železa a mangánu o 80%.
  • IONIMAX - ionizácie a polarizácia vody pre elimináciu tvorby vodného kameňa
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Automatická filtrácia železa, mangánu, tvrdosti, dezinfekcia vody


Filtrácia o výkone až 8m 3 / h


El. rozvaděč a rozvody vody


IONIMAX PA 50 - eliminácia tvorby vodného kameňa ionizáciou a polarizáciou, max. Prietok 15m3/h