IONIMAX

Inštalácia produktu IONIMAX u klienta.

Ionizačná polarizačný produkt - unikátny systém úpravy vody, nová patentovaná inovatívne technológie, ktorá vďaka ionizácii a polarizáciu vody veľmi účinne eliminuje tvorbu vodného kameňa a existujúce vodný kameň postupne odstraňuje. Vďaka ionizácii s polarizáciou tiež dochádza k účinnej likvidácii vírusov a baktérií vo vode, voda získava výraznú energiu a má blahodarný vplyv na organizmus, akékoľvek rastliny a všetko živé.

Princíp: voda preteká vrtuľovým efektom cez špeciálny elektródy, na ktorých sa trením vody vytvára elektrický náboj 0,6 - 0,8 V (podľa rýchlosti prietoku) Tento voľný elektrický náboj, ktorý vznikne, sa pripojí k jednotlivým molekulám vody, ktoré sa na základe spojenie spolarizujú. Tento fyzikálny proces zmení tvar rozpustných pevných látok. Vďaka tomuto javu sa nevytvorí "kryštalická mriežka" a tým sa nevytvára TVRDÝ VODNÝ KAMEŇ. Vo chvíli, keď voda prejde cez elektródy - sole vápnika, horčíka, železa a ďalších (vo vode aj ako uhličitany, sírany a chloridy) sa rozloží na hydroxidy. Vďaka tomu sa stráca schopnosť vytvárať kryštalické nánosy - vodný kameň a iné usadeniny.