KORA PS - farma Chříč

ZP KORA Chříč - 50 000 moriek + rastlinná výroba

  • Realizácia nového vrtu 75m hĺbka , výkon 120m3/deň + vystrojenie a napojenie vrtu na rozvod vody
  • Úprava vody 80m3/deň z nového vrtu
  • Filtrácia železa a mangánu
  • Odstránenie bakteriologickej kontaminácie vody - automatický dávkovač chlóru
  • Vyčistenie vodojemu 80m3
  • Kompletná rekonštrukcia technickej miestnosti do PVC rozvodov

Nový vrt o hĺbke 75m, výkon 120m3 / deň

Vŕtacia súprava pri realizácii vrtu

Odstránenie železa a mangánu s výkonom 80m3 / deň, automatická dezinfekcia vody