KSM Hrádek nad Nisou

  • Denná spotreba technologickej vody 57m3/deň a pitnej vody 60m3/deň
  • Voda z rybníka – vysoká hodnota železa 0,6 mg/l, vyššia hodnota mangánu 0,1 mg/l, CHSK, vysoká bakteriologická kontaminácia
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody – automatická piesková filtrácia na odstránenie CHSK, filtrácia železa a mangánu s výkonom 7m3/h, automatická dezinfekcia, ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2x14m3 na pranie filtrácie a posilnenie tlaku vody do prevádzky na 4 bar