LAUFEN Znojmo - zmäkčovač vody pre automatické linky

  • Denná spotreba pitnej vody z radu 25m3/deň
  • Vysoká tvrdosť vody 2 mmol/l
  • Sústava mechanických kalových filtrov 50, 25 a 5 mikrón + automatický zmäkčovač vody s nastavením tvrdosti upravenej vody – nastavenie tvrdosti vody na 1 mmol/l
  • Max prietok vody 10m3/h