LIPRAPORK a.s. - farma Lipec

  • Inštalácia RO filtrácia na výrobu vykurovacej vody s výkonom 40l / h
  • Automatické doplňovanie zo zádržné nádrže 300l do vykurovacieho systému.
  • Denná spotreba 50 - 100l vody 50m3 / deň
  • Inštalácia IONIMAX na rozvod teplej vody pred bojler

RO filtrácia s výkonom 40l / h

Nádrž 300l + tlakové dopúšťanie

Automatické dopúšťanie vody do vykurovacieho systému