Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

  • Denná spotreba vody až 60m3 / deň
  • 2 vrty, celková výdatnosť 0,9 l / s
  • 100m3 akumulačná betónová podzemná nádrž 50m prevýšenie oproti farme
  • Filtrácia dusičnanov, eliminácia tvrdosti, automatická dezinfekcia vody
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač na úpravu vody
  • Plná automatizácia úpravy vody

Filtrácia dusičnanov, mechanická filtrácia, IONIMAX na elimináciu tvorby vodného kameňa

 

Regulácia prietoku, mechanická filtrácia, automatická dezinfekcia chlórom, servo na ovládanie vrte