LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Luby

  • Čistenie vrtu a chemická regenerácia vrtu - navýšenie výkonu vrtu + optimalizácia čerpanie podľa výsledkov čerpacej skúšky - ochrana vrtu pred prečerpávaním vody + výmena čerpadla vo vrte
  • Denná spotreba vody 70m3, vodojem 150m3
  • Odstránenie mechanických nečistôt, dusičnanov, ďalej bakteriologické kontaminácie automatickú dezinfekciou
  • Eliminácia tvrdosti vody cez IONIMAX PA 50 - ionizácie a polarizácia vody
  • Kompletné nová realizácia úpravy vody a rozvodov v šachte vrtu a prestavba šachty na technickú miestnosť

Filtrácia na dusičnany, mechanický filter, automatická dezinfekcia vody

Regulácia prietoku vody z vrtu do filtrácie + IONIMAX