LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nový Čestín

Úprava vody z vrtu, denná spotreba vody 40m3 / deň

  • Filtrácia železa, mangánu, dusičnanov, ďalej automatická dezinfekcia
  • Eliminácia tvrdosti vody cez IONIMAX DN 50 - ionizácie a polarizácia vody
  • Realizácia preplachu - regenerácia filtrácia iba čistou filtrovanou vodou (výrazné predĺženie životnosti filtrácie)
  • Kompletné nové rozvody a elektroinštalácie v novej technickej miestnosti
  • Náter vnútorného vodojemu 80m3 izolačnou farbou Bisil na pitnú vodu
  • ATS stanica - tlakové duálny čerpadlo s frekvenčným meničom pre celý rozvod do prevádzky - tlakové čerpadlá realizovaná priamo na zákazku

Filtrácia železa, mangánu a dusičnanov, dezinfekcia vody a optimalizácia čerpaní vody

Automatizácia filtrácie a frekvenčné meniče k čerpadlám inštalovaným v vnútornom 80m3 vodojemu

Eliminácia tvrdosti vody cez IONIMAX

Vnútorné náter vodojemu farbou Bisil na pitnú vodu, vnútorné tlakové čerpadlá s frekvenčným meničom

Rozvádzač filtrovanej vody do jednotlivých rozvodov

Automatice preplachu filtrov čistou vodou

Filtrácia železa a mangánu

Filtrácia dusičnanov