LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Plánice

  • Mechanická filtrácia a automatická dezinfekcia vody
  • Denná spotreba vody 50m3, vodojem 50m3
  • Miešanie vody vo vodojeme pre celkovú dezinfekciu vody bez "mŕtvych stojatých miest" vody