Obec Strašnov 2023

 • Denná spotreba vody 100 – 130m3/deň
 • Nový vrt 160m hlboký + existujúci vrt 75m
 • Vodojem – globus 150m3
 • Vysoká hodnota železa 0,72 mg/l, vysoká hodnota tvrdosti 5,1 mmol/l, bakteriologické znečistenie
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody pozostávala z:
  • Regulácia čerpania vrtov cez frekvenčné meniče a regulačné prietokomery
  • Chlórácia – oxidácia vody do filtrácie
  • automatická filtrácia železa a mangánu s výkonom 7,6 m3/h – pranie vzduchom s 80% zníženie odpadovej vody na pranie filtrácie
  • akumulácia vody 150m3
  • odpadová a sedacia nádrž 2 x 25m3
  • ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3/h pre obec a pranie filtrácie bez straty tlaku a prietoku
  • Kompletné elektrorozvody, rozvádzač a plná automatizácia
 • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody