Plotové centrum Kopeček - oplachovacia linka - 2023

 • Denná spotreba vody 3 - 5m3 / 12 hodín
 • Vlastný vrt
 • Vysoká hodnota vodivosti 1 120 mikroS/cm, vysoká tvrdosť 4 mmol/l, nižšie hodnoty železa a mangánu
 • Realizácia úpravy vody v kvalite do 30 mikroS/cm zložená z:
  • Predfiltrácia
  • Automatický duálny zmäkčovač vody
  • RO filtrácia 500
  • Akumulačná nádrž 1000 l
  • Špeciálna ATS stanica na DEMI vodu s frekvenčným meničom
  • UV lampa na výstupe z nádrže na zabezpečenie bakteriologickej nezávadnosti
  • Plná automatika prevádzky úpravy vody
  • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody