PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Tuňechody

  • Čistenie a chemická regenerácia 4 ks vrtov, optimalizácia čerpania vody podľa čerpacích skúšok, navýšenie výkonu vrtov z 60m3/deň na 213m3/deň
  • Denná spotreba vody 60m3/deň
  • Odstránenie mechanických nečistôt vysokovýkonným mechanickým filtrom a bakteriologickej kontaminácie automatickou dezinfekciou
  • Eliminácia tvrdosti vody cez IONIMAX PA 50 - ionizácia a polarizácia vody

Dezinfekcia + IONIMAX

Nové rozvody

Napojenie na prevádzku

Nový rozvod

Pulzný vodomer

IONIMAX