RABBIT – Hydináreň Oráčov 2023

 • Denná spotreba vody 70 - 90 m3/deň
 • Vyčistenie a prepaženie 2 ks starých vrtov s vyrezanými oceľovými pažnicami na PVC pažnice a nastavenie optimálneho čerpania vrtov
 • Vysoká hodnota železa 2,8 mg/l, vyššia hodnota mangánu 0,07 mg/l, vysoká farba a kal
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody sa skladá z:
  • Regulácia a optimalizácia čerpania vrtov
  • Chlórácia – oxidácia vody do filtrácie
  • automatická filtrácia železa a mangánu s výkonom 6 m3/h – pranie vzduchom s 80% zníženie odpadovej vody na pranie filtrácie
  • akumulácia vody 150 m3 – kompletné vyčistenie vodojemu
  • ATS stanica s frekvenčným meničom s výkonom 2 x 14m3/h pre farmu a pranie filtrácie bez straty tlaku a prietoku
  • Kompletné elektrorozvody, rozvádzač a plná automatizácia
 • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody
Filtrácia železa a mangánu