Rodinný dom Hradec Králové

  • Úprava vody 2m3/deň
  • Sprevádzkovanie vrtu - inštalácia čerpadla, optimalizácia čerpania a napojenie na rozvod
  • Oxidačná nádrž na zníženie hodnoty železa, mangánu a CO2
  • Filtrácia na odstránenie železa a mangánu (+ navýšenie pH automatickým dávkovačom), zmäkčovač vody
  • RO membrána 300l/h - odstránenie síranov, chloridov, dusičnanov, dočistenie vody
  • Spätná mineralizácia vody na hodnoty pitnej vody 
  • Dezinfekcia vody automatickým dávkovačom
  • Zádržná nádrž 1000l

Filtrácia železo a mangán, RO membrána, zádržné nádrž 1 000 l, dezinfekcia vody a zvýšeniu pH


Oxidačný nádrž na prevzdušnenie vody a vyzrážanie železa a mangánu z vody

 

Zadržiavacie nádrž 1000l + mineralizácie

 

Postupné vyzrážanie železa a mangánu v oxidačnej nádrži