Rodinný dom Praha - Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 500

  • Denná spotreba vody až 4m3 / deň
  • 2 x vrt o hĺbke 100m, kompletné vystrojenie a napojenie, výkon každého vrtu je 1 l / s
  • Úprava vody na kvalitu pitnej vody. Vstupné voda z vrtov - vysoká hodnota chloridov, mangánu, extrémna tvrdosť vody, bakteriologická kontaminácie
  • Filtrácia železa a mangánu, tvrdosti, ďalej Reverzná osmóza o výkone 500l / h, remineralizácia, + automatická dezinfekcia, akumulácia vody 3x750l, čerpadlo s frekvenčným meničom do rozvodu domu. Výstupné voda v kvalite dojčenskej vody
  • Akumulačná nádrž 12m3 na dažďovú vodu pre závlahu, čerpadlo s frekvenčným meničom
  • Elektrorozvody a el. rozvádzač k úprave vody, plná automatizácia s napojením na "chytrou domácnosť"
  • Plná automatizácia úpravy vody

Reverzná osmóza 500l / h, remineralizácia

Automatická filtrácia železa, mangánu, tvrdosti

Frekvenčné meniče čerpadiel vo vrtoch, frekvenčný menič čerpadla v akumulačnej nádrži, servoventily pre automatické dopúšťanie vody priamo z vrtu na závlahu

RO filtrácia 500l/h

remineralizácia

Akumulácia filtrovanej vody 3 x 750Li s bezpečnostným prepadom a tlakovým čerpadlom s frekvenčným meničom s výkonom 5,6m3 / h

Rozvádzač úpravy vody a vrtov

Tlakové čerpadlo Grundfos s frekvenčným meničom