Úprava vody pre 400 ks dojníc

  • Nový vrt 93m hlboký o výkone 3l / s (260m3 / deň)
  • Denná spotreba vody 40 - 60m3
  • Plne automatická úprava vody z vrtu (vstupné voda - železo 12 mg / l, Mangán 1,3 mg / l, Čpavok 0,68 mg / l, vysoká bakteriologická kontaminácie)
  • Podzemné vodojem 25m3
  • ATS tlaková stanica s ponornými čerpadlami vo vodojeme
  • Kompletné rozvody vody a odpady + elektroinštalácie

Filtrácia - pieskový a železo + mangán

Rozvody a tlakové nádoby

Servoventily a elektroinštalácie

Rozvody vody a ovládanie

 

Nový vrt 93m hlboký

 

Podzemné zadržiavacími nádrž

 

Odpady z filtrácie

 

Vnútro zádržné nádrže + ponorné čerpadlá