VEMA Chrudim a.s. - farma Načešice

Denná spotreba vody 50m3 / deň (nedostatok vody zo studne, vysoká tvrdosť vody, bakteriologická kontaminácie vody).

  • Prehĺbenie existujúcej studne o 20m a tým navýšenie výdatnosti z 30m3 na 80m3 / deň + optimalizácia čerpania studne podľa čerpacej skúšky.
  • Inštalácia úpravy vody - odstránenie mechanických nečistôt, tvrdosti vody a bakteriologické kontaminácie (prepierateľnou predfilter + automatická dezinfekcia vody + eliminácia tvrdosti vody ionizáciou vody produktom IONIMAX PA 50)
  • Inštalácia hladinomerov a nastavenie tlakových nádob

Mechanická filtrácia 50 mikrón, automatická dezinfekcia vody, ionizácia vody IONIMAX PA 50, optimalizácia čerpanie vody zo studne