VEMA Chrudim a.s. - farma Zalažany

Denná spotreba vody 107m3 / deň (nedostatok vody zo studní, vysoká tvrdosť vody, bakteriologická kontaminácie vody).

  • Vyčistenie 2 ks studní (priemer 2m, hĺbka 6m) a optimalizácia čerpanie podľa čerpacej skúšky a nominálneho výkonu studní
  • Realizácia nového vrtu (hĺbka 55m, výkon vrtu 129m3 / deň, nový vrt je 20m od vodárne - technickej miestnosti)
  • Odstránenie mechanických nečistôt, tvrdosti vody a bakteriologické kontaminácie (prepierateľnou predfilter + automatická dezinfekcia vody + eliminácia tvrdosti vody ionizáciou vody produktom IONIMAX)
  • Inštalácia hladinomerov a nastavenie tlakových nádob

Mechanická filtrácia, automatická dezinfekcia vody, ionizácie vody IONIMAX, optimalizácia čerpanie vody zo studne a z vrtu

Nový vrt 55m hlboký, výkon 129m3 / deň

Vŕtanie vrtu