Výrobňa nápojov do plechoviek

  • Denná spotreba vody 10 m3/deň
  • Úprava vody z vodovodného radu a z vrtu
  • Predfiltrácia 5 mikrón
  • Priemyselná reverzná osmóza s výkonom 1,5m3/h, s MIX ventilom na reguláciu pH a tvrdosti vody
  • Dávkovanie antiscalant pre RO filtráciu
  • Mineralizácia na reguláciu pH a tvrdosti vody pre dané receptúry nápojov
  • Akumulácia vody v 2 x 20 m3 NEREZ nádrží na mix nápojov
  • 100m3 vodojemu - Globus,
  • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody