Zámok Karlova Koruna 2023

 • Denná spotreba vody 3 – 5m3
 • Vlastný vrt
 • Vysoká hodnota chloridov a veľmi vysoká tvrdosť vody 7 mmol/l
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody pozostávala z:
  • Automatický zmäkčovač vody
  • RO filtrácia 250 a 750l/h s MIX ventilom na reguláciu tvrdosti vody
  • Akumulačná nádrž 100 A 2 X 1000l
  • ATS stanica s frekvenčným meničom
 • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody