ZBIROŽSKÁ a.s. - farma Zbiroh

  • Čistenie a chemická regenerácia vrtu, optimalizácia čerpania vody podľa čerpacích skúšok, navýšenie výkonu vrtov
  • Denná spotreba vody 50m3/deň
  • Odstránenie mechanických nečistôt vysokovýkonným mechanickým filtrom a bakteriologickej kontaminácie automatickou dezinfekciou
  • Eliminácia tvrdosti vody cez IONIMAX PA 50 - ionizácia a polarizácia vody

Dezinfekcia + pulzný vodomer

IONIMAX + mechanická filtrácia