ZD HAŇOVICE a.s. - farma Bílá Lhota

  • úprava vody 40m3/deň
  • odstránenie mechanických nečistôt
  • odstránenie tvrdosti vody pomocou IONIMAX - ionizácia a polarizácia vody
  • automatická dezinfekcia vody
  • prevzdušnenie vody do vodojemu cez prevzdušňovaciu ružicu
  • optimalizácia čerpania vody z vrtu

Filtrácia mechanických nečistôt 50 mikrón a ionizácie vody cez IONIMAX DN 50

Prevzdušnenie vody z vrtu

Kompletné rozvody vody a napojenie