ZD HAŇOVICE a.s. - farma Haňovice

  • Úprava vody o objeme 240m3 / deň
  • Optimalizácia a prepojenie čerpania vody zo studne a vrtu, regulácia miešania vody z vrtu a zo studne
  • Zníženie tvrdosti vody ionizáciou produktom IONIMAX DN 65
  • Dezinfekcia vody automatickým dávkovačom
  • Kompletná rekonštrukcia potrubia a rozvodov technickej miestnosti – vodárne

Rekonštrukcia technickej miestnosti, mechanická filtrácia, automatická dezinfekcia, zníženie tvrdosti vody cez IONIMAX DN 65.

Ionizácia a polarizácia vody pre elimináciu vodného kameňa cez IONIMAX - ionizácie a polarizácia vody