ZD HAŇOVICE a.s. - farma Sobáčov

Úprava vody z vrtu (mechanické nečistoty, tvrdosť, bakteriologická kontaminácie), denná spotreba 20m3 / deň

  • Odstránenie mechanických nečistôt cez duálny priemyselné mechanické filtre
  • Odstránenie tvrdosti vody za pomocou IONIMAX - ionizácie a polarizácia vody
  • Odstránenie bakteriologické kontaminácie - automatická dezinfekcia vody

Duální filtrácie mechanických nečistôt 10 mikrón + Ionizácia vody pre elimináciu vodného kameňa

Duální filtrácia

IONIMAX