ZD LNÁŘE - farma Hajany

Úprava vody z vrtu a zo studní (Mechanické nečistoty, železo a mangán, bakteriologická kontaminácie)

  • denná spotreba 50m3 / deň
  • Optimalizácia čerpanie vody zo studní a z vrtu podľa nominálneho výkonu studní a vrtu
  • Filtrácia železa, mangánu a tvrdosti
  • Odstránenie bakteriologické kontaminácie - automatická dezinfekcia vody
  • ATS stanice (duálne tlakové čerpadlo s frekvenčným meničom)
  • Rekonštrukcia technickej miestnosti - kompletné rozvody vody a príslušenstvo

Filtrácia železa a mangánu, dezinfekcia vody, optimalizácia čerpanie vody zo studne a z vrtu

Filtrácia železa a mangánu

ATS stanica s frekvenčným meničom