Zmäkčovač vody pre 4 bytové domy Milovice

  • Denná spotreba pitnej vody z radu 20 - 40m3/deň
  • Extrémne vysoká tvrdosť vody 5 mmol/l s vysokou tvorbou vodného kameňa
  • Mechanický kalový filter a automatický zmäkčovač vody s nastavením tvrdosti upravenej vody – nastavenie tvrdosti vody na 1 mmol/l
  • Max prietok vody 9m3/h