Žrebčín Ostrov Kinsky - Chlumec n. C. - 2023

 • Žrebčín s 85 šľachtenými a dostihovými koňmi
 • Denná spotreba vody 5 - 10m3 / deň, okamžitá spotreba až 3m3/h
 • Vlastný nový vrt
 • Vysoká hodnota vodivosti tvrdosti, železa, mangánu, chloridov, amónne ióny,
 • Realizácia úpravy vody v kvalite pitnej vody ideálna pre šľachtené kone zložená z:
  • Realizácia nového vrtu 50m hlboký vrátane povolenia o výkone 1,5l/s = 130m3/deň
  • Automatická duálna filtrácia železa a mangánu
  • Duálna uhlíková filtrácia
  • Automatický duálny zmäkčovač vody
  • RO filtrácia RO PRO 1000 s výkonom 1000l/h s reguláciou tvrdosti a kvality vody na výstupe – skrátená verzia
  • Automatická dezinfekcia chlórom
  • Akumulačná nádrž 3000 l
  • Špeciálna ATS stanica na upravenú vodu s frekvenčným meničom
  • Komplet rozvody elektro, rozvádzač
  • Kompletné rozvody vody z vrtu do vodárne
  • Plná automatika prevádzky úpravy vody
  • Všetky možné bypass pre možnosť riešenia prietokov vody z rôznych zdrojov vody