Pár našich referencií inštalácie úpravy vody

Farma ZS Deväť krížov - Domašov - 2024

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

Žrebčín Ostrov Kinsky - Chlumec n. C. - 2023

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

Plotové centrum Kopeček - oplachovacia linka - 2023

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

Obec Strašnov 2023

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

Zámok Karlova Koruna 2023

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

Podhoran Černíkov – farma Úsilov 2023

Komplexná realizácia úpravy vody.

viac

RABBIT – Hydináreň Oráčov 2023

Vyčistenie a prepaženie na PVC pažnice dvoch vrtov a nastavenie optimálneho čerpania vrtov

viac

Farma Velký Malahov 2023

Vyčistenie dvoch vrtov a nastavenie optimálneho čerpania vrtov cez frekvenčné meniče

viac

DS AGROS Netín december 2022

Vyčistenie dvoch vrtov a nastavenie optimálneho čerpania vrtov cez frekvenčné meniče

viac

Výrobňa nápojov do plechoviek

Denná spotreba vody 10 m3/deň
Úprava vody z vodovodného radu a z vrtu

viac

LAUFEN Znojmo - zmäkčovač vody pre automatické linky

Denná spotreba pitnej vody z radu 25m3/deň
Vysoká tvrdosť vody 2 mmol/l

viac

KSM Hrádek nad Nisou

Denná spotreba technologickej vody 57m3/deň a pitnej vody 60m3/deň

viac

ANIMO ŽATEC - farma Lišany

Denná spotreba vody 350 - 600m3/deň
Nový vrt s výkonom 5l/s
Vodojem 600m3

viac

Farma FADOM

Denná spotreba vody 60 - 90m3/deň
Akumulačná nádrž 50m3
Vysoká hodnota mangánu 0,6 mg/l a dusičnanov 86 mg/l

viac

Zmäkčovač vody pre 4 bytové domy Milovice

Denná spotreba pitnej vody z radu 20 - 40m3/deň
Extrémne vysoká tvrdosť vody 5 mmol/l s vysokou tvorbou vodného kameňa

viac

Farma Buzice

Denná spotreba vody 30m3/deň
Akumulačná nádrž na pitnú vodu 25m3 + na odpadovú vodu 25m3
Vysoká hodnota mangánu 1mg/l

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Petrovice

Mechanická filtrácia a automatická dezinfekcia vody Denná spotreba vody 100m3, vodojem 50m3

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Plánice

Mechanická filtrácia a automatická dezinfekcia vody Denná spotreba vody 50m3, vodojem 50m3 Miešanie vody vo vodojeme pre celkovú dezinfekciu vody bez "mŕtvych stojatých miest" vody    

viac

Úprava vody na laboratórne účely s maximálnou čistotou vody

Vodovodné radov, TDS 870 Mikrosa / cm
Mechanická filtrácia + RO filtrácie AQ RO 100 s výkonom 100l / h

viac

DRUPORK – farma Medlov

Denná spotreba vody 70m3 / deň
Nové 2 vrty 120m hlboký, každý výdatnosť 1,5l / s
4 x 10m3 akumulačnej nadzemné plastové nádrže s automatizáciou plnenia

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 250

Denná spotreba vody 3m3 / deň
Vodovodné radov - vysoká tvrdosť vody
Predfiltrácia a duálny zmäkčovač + RO filtrácia + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčným meničom

viac

Priemyselná ATS stanica s automatickým riadením čerpadiel, výkon 78m3 / h

Denná výroba filtrovanej vody max 600m3 / deň
Voda z rybníka upravovaná cez pieskové filtre na úžitkovú - technickú vodu pre priemyselnú zónu

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRE 250

Ručné umývačka áut
Duálny zmäkčovač + RO filtrácia + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčným meničom na DEMI vodu
Denná spotreba vody 3m3 / deň
radov - vysoká tvrdosť vody

viac

Farma Koryta - úprava vody z vrtu a akumulácie

Denná spotreba vody 25m3 / deň
Vyčistenie a chemická regenerácia vrtu + čerpacia skúška + zladenie čerpania vrtu podľa nominálneho výkonu vrtu, výdatnosť vrtu 25m3 / deň

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 250

Denná spotreba vody 3m3 / deň
Vodovodná radov - vysoká tvrdosť vody

viac

Rodinný dom Praha - Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 500

Denná spotreba vody až 4m3 / deň. 2 x vrt o hĺbke 100m, kompletné vystrojenie a napojenie, výkon každého vrtu je 1 l / s.

viac

Priemyselná reverzná osmóza AQ RO PRO 2000

Denná spotreba vody až 20m3 / deň. Vodovodné radov - vysoká tvrdosť vody (pred RO filtráciou je dávkovanie Antiscalanty).

viac

Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

Denná spotreba vody až 60m3 / deň. 2 vrty, celková výdatnosť 0,9 l / s.

viac

Farma KELEČSKO a.s. - Priemyselná RO filtrácia 4m3 / h

Denná spotreba vody až 90m3 / deň. Nové 2 vrty, každý výdatnosť 0,7 l / s.

viac

INTEGRO – farma Vítání

Denná spotreba vody až 96m3 / deň. Chemické regenerácia 3 ks vrtov a optimalizácia čerpanie.

viac