Pár našich referencií inštalácie úpravy vody

ZEPO Bělohrad

Denná spotreba vody až 80m3 / deň. Vystrojenie nové studne a optimalizácia čerpania.

viac

Farma Chrudim

Denná spotreba vody až 160m3 / deň. Realizácia 2 ks nových vrtov 100m hlboké, výdatnosť vrtov celkom 2,6l / s = 224m3 / deň - vystrojenie, kompletné rozvody do vodárne a nadzemného vodojemu Glóbus 100m3.

viac

Česká Drůbež s.r.o. - farma Brod nad Tichou

Denná spotreba vody až 160m3 / deň. Čerpacie skúška a vystrojenie nového vrtu 100m hlboký, výdatnosť 1,3l / s, čerpacie skúška, optimalizácia čerpanie vrtu.

viac

Autoservis - Lakovna LAK RACING Chotíkov

Denná spotreba vody 12m3 / deň. Nový vrt 70m hlboký vrátane vystrojenie a napojenia do prevádzky. Zadržiavacie podzemná nádrž 50m3 s technickou miestnosťou + 2m3 nádrž na DEMI vodu

viac

Farma ČIHÁŇ

Denná spotreba vody 30m3 / deň. Vyčistenie a chemická regenerácia vrtu 30m hlboký pre zvýšenie výkonu vrtu + optimalizácia čerpania.

viac

Úprava vody pre 400 ks dojníc

Denná spotreba vody 50m3 / deň, nový vrt 93m hlboký o výkone 3l / s (260m3 / deň), filtrácia železa, mangánu, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne

viac

AGROVATION Kněžmost a.s.

Filtrácia železa, mangánu, tvrdosti, síranov, chloridov. Optimalizácia pH. Elektronické riadenie celkového rozvodu vody.

viac

INTEGRO a.s. - farma Velká Chmelištná

Denná spotreba vody 80 - 120m3 / deň, úprava vody z rybníka, filtrácia železa a mangánu, zákal, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne.

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Luby

Denná spotreba vody 75m3 / deň, čistenie a navýšenie výkonu vrtu, filtrácia dusičnanov a tvrdosti vody, dezinfekcia vody

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nový Čestín

Denná potreba vody 50m3 / deň, Odstránenie železa, mangánu, dusičnanov. Eliminácia tvrdosti vody, ATS stanice, vodojem

viac

ZD LNÁŘE - farma Hajany

Úprava vody z vrtu a zo studní. Odstránenie železa a mangánu. Odstránenie bakteriologické kontaminácie. ATS stanice.

viac

KORA PS - farma Chříč

Realizácia nového vrtu. Filtrácia železa a mangánu. Odstránenie bakteriologické kontaminácie vody.

viac

DRUPORK – farma Jiříkov

Denná spotreba vody až 70m3 / deň.
Nový vrt 80m hlboký, výdatnosť až 2l / s.

viac

DRUPORK – farma Újezd u Černé Hory

Denná spotreba vody až 100m3 / deň.
Nové 2 vrty 56 a 116m, výdatnosť 70m3 / deň.

viac

LIPRAPORK a.s. - farma Lipec

Inštalácia RO filtrácia na výrobu vykurovacej vody s výkonom 40l / h

viac

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nicov

Denná spotreba vody 40m3 / deň, Čistenie vrtu a chemická regenerácia vrtu, eliminácia tvrdosti vody, dezinfekcia vody, rekonštrukcia vodárne.

viac

VEMA Chrudim a.s. - farma Načešice

Denná spotreba vody 50m3 / deň, Navýšenie výkonu studne, eliminácia vysokej tvrdosti vody, dezinfekcia vody

viac

VEMA Chrudim a.s. - farma Zalažany

Vyčistenie studní a optimalizácia čerpania. Odstránenie mechanických nečistôt a tvrdosti vody.

viac

PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Tuňechody

Čistenie a chemická regenerácia 4 ks vrtov, odstránenie mechanických nečistôt vysokovýkonným mechanickým filtrom.

viac

ZBIROŽSKÁ a.s. - farma Zbiroh

Čistenie a chemická regenerácia vrtu, optimalizácia čerpanie vody podľa čerpacích skúšok, navýšenie výkonov vrtov.

viac

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Sobáčov

Úprava vody z vrtu. Odstránenie mechanických nečistôt, tvrdosti vody a bakteriologické kontaminácie.

viac

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Bílá Lhota

Odstránenie mechanických nečistôt a tvrdosti vody. Automatická dezinfekcia vody. Optimalizácia čerpanie vody z vrtu.

viac

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Haňovice

Optimalizácia a prepojenie čerpanie vody zo studne a vrtu. Kompletná rekonštrukcia potrubia a rozvodov technickej miestnosti.

viac

Rodinný dom Hradec Králové

Filtrácia a zmäkčovač vody. Odstránenie síranov, chloridov, dusičnanov, a dočistenie vody. Sprevádzkovanie vrtu.

viac

IONIMAX

Inštalácia produktu IONIMAX u klienta.

viac

Filtrácia tvrdosti vody, železa a mangánu

Filtrácia tvrdosti vody, železa a mangánu

viac